Se eksempler på hvor GelyGo gør en forskel.

I udgravninger:

Fjern 1000 liter fra udgravning på 10 min.

Rindende vand i kloak

Indtrængende vand/løbende mudder

Tørt tag efter 3-4 minutter

Tilbagehold af 300-400 liter rindende vand

Stående vand ved spildevandsrør