Alt andet er vand ved siden af!

Målrettet analyser og tests lagde grundlaget for GelyGo og kendetegner
vores produkter i dag. De tager udgangspunkt i dagligsproblemer i
mange arbejdsopgaver og situationer.

Det vi siger

holder vand!

Fra dag ét har vi udviklet GelyGo ud fra ét stærkt ønske:
At hjælpe firmaer og private med den stigende udfordring, det kan være at fjerne overfladevand.
Gerne hurtigt, enkelt og på en mere bæredygtig måde, end vi ser i dag.

Vi ønsker kort sagt at forenkle hverdagen for dig og dine kolleger – ved at gøre det nemt at flytte vand fra steder, hvor det er til gene.
• Hvor det forsinker byggerier.
• Er i vejen for anlægsprojekter.
• Strømmer ind, hvor det ikke skal være, fx i private boliger.

Gelygo muliggør at man graver vandet væk
Fordelene ved gelygo

Ideen til GelyGo opstod derude, hvor løsningen også med stor fordel kan anvendes, nemlig på et stor byggeplads i sommeren 2017. Her drillede vandmængder de forkerte steder og forsinkede vores mulighed for at arbejde.

Siden har vi målrettet udviklet idéen. Vi har udviklet, testet, sparret med kontakter i både bygge- og sikringsbranchen og udviklet endnu mere, indtil vi nu kan lancere løsningen:
GelyGo, der giver dig mulighed for at gøre vand flytbart – ved at give det fast form.

Det første produkt, der kan begrænse skader og gener, fordi vi nu kan stabilisere vand.

Vi har samtidig flere produkter på vej, og den røde tråd i vores produktudvikling skaber vi ved at holde en tæt dialog med jer, der har brug for produkterne. Så kan vi skræddersy dem 100% til jeres behov.

Intelligent løsning, når vandmængderne stiger

GelyGo vil i både bygge/anlæg og sikringsbranchen giver nogle praktiske fordele, der holder forsinkelser i projekter på grund af vand nede på et absolut minimum.

Prognoserne siger som bekendt, at vandmængderne og nedbøren vil stige markant i de kommende år og årtier. Det vil give udfordringer og ekstra opgaver i begge brancher, og det vil øge behovet for en løsning som GelyGo, der gør det langt nemmere at håndtere vandmængderne. Både for branchen og for samfundet som helhed.

Her er der en mulighed for at håndtere udfordringen på en intelligent måde, der holder de miljømæssige og økonomiske omkostninger nede.

"Vandbatteri" med bæredygtige perspektiver

Vi har et helhjertet ønske om gøre en forskel med GelyGo – ved at bidrage bæredygtigt til en fremtid, hvor vi alle fortsat har rigeligt af rent drikkevand uden unødvendige forsinkelser og omkostninger.

Vores bidrag er, at vi undgår bortledning af overfladevand i vores kloaknet, hvor der skal bruges flere ressourcer på rensning, før det kan bortledes videre og først endnu senere blive til grundvand.

Med GelyGo er alle disse arbejdsgange og procedurer ikke længere nødvendige. Vi kan i stedet lade naturen selv står for den naturlige rensning – ved at lagre vandet med GelyGo.

Løsningen fungerer reelt som et ”vandbatteri”, der giver vandet fast form, holder på det og frigiver det, så jorden kan absorbere det i sit eget tempo.