Salgs- og leveringebetingelse

Herunder finder du vores 12 betingelser for salg og levering

 

1. Anvendelse og gyldighed:

Ethvert salg på GelyGo ApS (herefter benævnt “GelyGo”) webshop er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for GelyGo, medmindre GelyGo skriftligt har accepteret dette.

2. Fakturering og betaling:

Al køb på GelyGo webshop autoriseres med betalingskort, Paypal eller lignende betalingsformer.

3. Priser:

Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, hvis ikke andet er angivet, for eksempel speciale kampagne eller lignende. Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgifts- og valutaændringer, udsolgte og udgåede varer og ikke indkomne varer samt trykfejl. De viste priser i GelyGo webshop er gældende i Danmark (ikke Grønland og Færøerne).
Kvittering som udsendes fra GelyGo webshop er en kopi af indkøbskurven og ikke accept på at handlen gennemføres.

4. Levering:

Levering sker fra GelyGo’s adresse og til købers angivne adresse på GelyGo webshop i hele Danmark, dog kun til bro- og landfaste øer. Ønskes levering til ikke-brofaste øer, Grønland, Færøerne eller andre lande kontakt os da venligst på tlf. 4098 1417. 
Købes der for mere end kr. 5.000,00 inklusive moms pr. ordre, leverer vi varen fragtfrit til dig.
Købes der for under kr. 5.000,00 inklusive moms pr. ordre, koster det kr. 64,25 pr. spand at få varerne leveret, uanset hvor mange spande der købes.
Varen bliver sendt med GLS eller anden fragtmand. Varen bliver ekspederet hurtigst muligt og normalt indenfor 1-2 hverdage. Vi fremsender hurtigst muligt, men tager forbehold for leveringssvigt, restordre, udsolgte eller udgåede varer samt force majeure.
Ordren kan annulleres af begge parter såfremt forsinkelsen overskrider 10 dage.

5. Transport beskadigelse:

Såfremt at varen er beskadiget under transport skal du nægte at modtage varen. Derfor har du ret til at bede fragtmanden vente mens du åbner pakken, vær særligt opmærksom hvis pakken viser tegn på at have lidt overlast under fragten. Fragtmanden tager pakken med igen og du skal kontakte os. Kvittering på modtagelse af pakken betyder at pakken er i orden, dette gælder ligeledes når pakken stilles i carport eller lignende ifølge aftale.

6. Fortrydelsesret:

I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal meddele os, senest 14 dage efter modtagelse af varen, at du ønsker at returnere varen. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der ikke har været opbevaret korrekt, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen.

7. Reklamation og ansvar:

Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til GelyGo senest tre dage efter modtagelse. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter GelyGo om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af fejl/mangler. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til GelyGo uden forudgående skriftlig accept. GelyGo’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter GelyGo’s valg, enten at foretage en omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af GelyGo fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, udbedret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” (senest indenfor tre dage) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi – indenfor rimelighedens grænser – dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er.

8. Misligholdelse:

GelyGo er berettiget til at standse yderligere leveringer såfremt køber misligholder køb og betaling.

9. Ansvarsbegrænsning:

GelyGo hæfter hverken for driftstab, avancetab andre følgeskader eller mangelsbeføjelser, som følge af forsinkelser i levering eller mangler i den bestilte vare. For produktansvar er GelyGo webshop alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. GelyGo webshop fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder enhver form for skade på husdyr, afgrøder, maskiner og lignende som følge af brug af en vare bestilt på GelyGo Webshop. Køber skal meddele skriftligt sælgeren, hvis en vare fra GelyGo webshop har forvoldt skade eller hvis tredjemand siger at varen forvolder skade eller har risiko for at forvolde skade.

Lovvalg/Tvister:
Anvendelse og fortolkning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser er undergivet dansk ret. Der er værneting ved Retten i Odense.

10. Returnering:

Varen sendes retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter din meddelelse herom, at du ønsker at gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret. Forsendelsesomkostningerne er købers egne i forbindelse med tilbagelevering af varen. Køber er ansvarlig for at varen er forsvarligt pakket ind, samt bærer risikoen for varen fra tidspunktet af varens levering. Bemærk at vi ikke modtager nogen forsendelser som køber sender tilbage til os pr. efterkrav. Husk at gemme dit track and trace nummer på pakken. Vedlæg eventuelt din ordrebekræftelse eller faktura for at lette ekspeditionen.

11. Varens stand:

Køber hæfter for en forringelse af varens stand når den returneres, såfremt at dette skyldes anden håndtering end hvad er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. I sådan et tilfælde fratrækkes værdiforringelsen i købsbeløbet. Ved fortrydelsesret refunderes købsbeløbet med undtagelses af fragten, hvis den har været krævet på ordren samt fragten som det har kostet at returnere varen.

Når vi har modtaget varen sender vi betalingen retur på den af kunden angivet konto.

Varen sendes til:
GelyGo ApS
Hestehøjvej 74
5260 Odense S

12. Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger.

GelyGo er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb på GelyGo web-shop.

12.1 Hvilke oplysninger indsamles:

Hvis køber vælger at foretage køb på GelyGo webshop, indsamles nedenstående personlige oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. I tillæg vil oplysninger om købers ordre historik blive registreret under ”Stamdata”.

12.2 Behandling af personoplysninger:

GelyGo behandler oplysninger om køber med det formål at levere varer. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og kundeservice, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt statistik som anvendes kun til at optimere webshoppen.

12.3 Videregivelse af personoplysninger:

Personoplysninger afgivet på GelyGo webshop videregives kun til:
– GelyGo interne afdelinger.
– Udvalgt og betroede tredjemænd, der kan benytte personoplysninger med henblik på at levere varer som køber har bestilt.

12.4 Cookies:

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. GelyGo anvender cookies på GelyGo webshop. Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside. For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart. Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies. Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

12.5 Generelle bestemmelser om behandling af personoplysninger:

Bliver den dataansvarlige gjort opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give den dataansvarlige de ønskede oplysninger i forbindelse med registreringen på GelyGo webshop og ved køb af varer, men i så fald er den dataansvarlige berettiget til at afvise betjening af køber.
Som registreret hos GelyGo webshop har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige via: mail@gelygo.dk

.

Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at ringe til 4098 1417 eller send e-mail til mail@gelygo.dk.

Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

Betingelser gældende fra 19-01-2021.64,25